Азербайджан, г. Баку, Бинагадинское шоссе 31
(+994 12) 480 39 01
Корзина 0
 

О Компании

Компания «Lema Engineering» занимается разработкой и производством техники для нужд интралогистики, строительных организаций и представителей других сфер хозяйствования, где присутствует потребность в механизации ручного труда и подъеме на высоту людей и грузов. Философия компании основана на сочетании высокого качества и широкой доступности нашей продукции, поэтому мы стремимся предоставить потребителю в первую очередь ту технику, которая удовлетворит его главные потребности, без обременения излишними дополнительными опциями.

Польская «Lema Engineering» начала свой путь на мировом рынке как производственно-инжиниринговая фирма, одним из приоритетов которой является создание модельных рядов ПТО для конкретных рынков сбыта. Со временем мы разработали и реализовали схему производства техники, которая по своим характеристикам способна надежно и эффективно работать в широком эксплуатационном диапазоне. Эта особенность позволяет компании успешно расширять географию своего присутствия с комплексным учетом специфики того или иного региона.

Решение открыть представительство компании «Lema Engineering» в Азербайджане продиктовано следующими основными факторами:

  • наша компания традиционно дружественна к странам-партнерам России (своего главного потребителя в Восточной Европе);
  • интралогистическая составляющая экономики Азербайджана характеризуется как развивающаяся;
  • через Азербайджан проходит международный транспортный коридор TRACECA.

Таким образом, «Lema Engineering» считает важным предоставить азербайджанскому потребителю прямой доступ к своей продукции, минуя посредников и формируя адекватные ценовые условия на местном рынке ПТО. Будучи сторонниками свободного экономического развития, мы поддерживаем предложение представительства о продвижении на рынке Азербайджана наравне с продукцией LEMA складской техники немецких компаний «Otto-Kurtbach» и «STILL». Это предложение сделано в рамках партнерских программ расширения ассортимента и не противоречит интересам «Lema Engineering» в плане реализации политики наибольшего благоприятствования по отношению к своим клиентам.

Своей главной целью в Азербайджане компания «Lema Engineering» видит участие во внедрении в интралогистику страны современных технологий обработки грузов и оптимизации производственных процессов. Мы выражаем уверенность, что самоходные, электрические и ручные штабелеры, ручные и самоходные гидравлические тележки, мачтовые и ножничные подъемники и вышки, подъемные столы, ручные тали, промышленные колеса и другие позиции нашего ассортимента будут надежно служить азербайджанскому бизнесу любого масштаба.

«Lema Engineering» şirkəti interlogistika, tikinti şirkətləri və əl əməyinin mexanikləşdirilməsinə və insanların və yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına təlabat duyulan digər təsərrüfat sahələrinin nümayəndələrinin ehtiyacları üçün texnikanın işlənib hazırlanması və istehsalı ilə məşğul olur. Şirkətin fəlsəfəsi məhsulumuzun yüksək keyfiyyəti və geniş şəkildə yayılmasının birləşməsinə əsaslanmışdır, ona görə də biz istehlakçıya ilk növbədə onun əsas təlabatlarını ödəyən, lazımsız əlavə seçimlərlə onu çətinliyə salmayan texnikina təqdim etməyə çalışırıq.

Polşanın «Lema Engineering» şirkəti dünya bazarında öz yoluna prioritetlərindən biri konkret satış bazarları üçün QNM-nın model seriyasının yaradılması olan istehsal-mühəndislik firması kimi başlamışdır. Zaman keçdikcə, biz, özünün xüsusiyyətlərinə görə geniş istismar diapozonunda etibarlı və effektiv şəkildə işləyə bilən texnikanın istehsalı sxemini işləyib hazırlamış və həyata keçirmişik. Bu xüsusiyyət şirkətə bu və ya digər regionun spesifik xüsusiyyətlərinin kompleks şəkildə nəzərə alınması ilə özünün olduğu coğrafiyanı uğurla genişləndirməyə imkan verir.

Azərbaycanda «Lema Engineering» şirkətinin nümayəndəliyini açmaq haqqında qərar aşağıdakı amillərdən irəli gəlir:

  • Bizim şirkətimiz ənənəvi olaraq Rusiyanın (Şərqi Avropada özünün əsas istehlakçısı) tərəfdaşı olan ölkələrə dost münasibət göstərir;
  • Azərbaycan iqtisadiyyatının intralogistika tərkibi inkişaf edən kimi xarakterizə olunur;
  • TRASECA beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi Azərbaycan ərazisindən keçir.

Beləliklə, «Lema Engineering» vasitəçilər olmadan və yerli bazarda QNM-na adekvat qiymət şərtləri yaradaraq, Azərbaycan istehlakçılarına öz məhsullarını birbaşa almaq imkanını təqdim etməyi olduqca əhəmiyyətli hesab edir. Biz, azad iqtisadi inkişaf tərəfdarı olaraq, hökumətin Azərbaycan bazarında LEMA məhsulları ilə yanaşı Almaniyanın «Otto-Kurtbach» və «STILL» şirkətlərinin anbar avadanlıqlarının da təşviq edilməsi haqqında qərarını dəstəkləyirik. Bu təklif çeşidlərin genişləndirilməsi haqqında tərəfdaş proqramları çərçivəsində irəli sürülmüşdür və öz müştəriləri üçün əlverişli şərait yaratmaq siyasətinin həyata keçirilməsi planında «Lema Engineering» şirkətinin maraqları ilə ziddiyyət təşkil etmir.

«Lema Engineering» şirkəti Azərbaycanda özünün əsas məqsədini yüklərin işlənməsinin müasir texnologiyalarının ölkənin intralogistikasına tətbiq edilməsində və istehsal proseslərinin optimallaşdırılmasında görür. Biz əminik ki, özüyeriyən, elektriklə və əllə idarə edilən düzücülər (ştabeler), əllə idarə edilən və özüyeriyən hidravlik arabalar, dorlu və ayaqlı qaldırıcılar və qüllələr, qaldırıcı masalar, əllə işləyən tallar, sənaye təkərləri və bizim çeşidlərin digər növləri istənilən miqyaslı Azərbaycan biznesinə etibarlı xidmət göstərəcəkdir.

Вся техника Lema Engineerig проходит сертификацию
 
LEMA Engineering оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид продукции.
Использование материалов сайта возможно только со ссылкой на сайт www.lema.az © LEMA Engineering, 2018.