Азербайджан, г. Баку, Бинагадинское шоссе 31
(+994 12) 480 39 01
Корзина 0
 

Сервис

«Даже дверные петли требуют смазки. Что уж говорить о необходимости сервисного обслуживания грузоподъемных механизмов?»
Пшемыслав Рыбус, главный механик компании «Lema Engineering».

«Hətta qapı rəzələri də yağlama tələb edir. Belə olan halda yükqaldıran mexanizmlərə servis xidmətinin göstərilməsi zərurəti haqqında nə söyləmək olar?»
Pşemıslav Rıbus,
«Lema Engineering» şirkətinin baş mexaniki.

Для того чтобы любая техника работала как можно дольше до списания в утиль, за ней, несомненно, нужно особым образом ухаживать. Однако практика показывает, что в отношении сервисного обслуживания складского подъемно-транспортного оборудования существует несколько распространенных критических ошибок, от которых компания «Lema Engineering» всегда стремится предостеречь своих клиентов.

Hər bir texnikanın util şəklində hesabdan silinənə qədər daha uzun müddət işləməsi üçün, əlbəttə ki, ona xüsusi qaydada qulluq etmək lazımdır. Ancaq təcrübə göstərir ki, anbar qaldırıcı nəqliyyat avadanlığına servis xidməti göstərilməsi sahəsində bir neçə yayılmış kritik səhvlər mövcuddur ki, «Lema Engineering» şirkəti öz müştərilərini bunlardan qorumağa çalışır.

Первая ошибка (мой друг – Самоделкин)

Часто определенная категория клиентов отказывается от обслуживания техники в авторизованных сервисных центрах, мотивируя это наличием знакомого мастера на все руки, услуги которого еще и дешевле. Но, как известно, дешево – не значит хорошо. Как правило, такой мастер не имеет доступа к оригинальным запасным частям и комплектующим. Даже если предоставить необходимые для ТО или ремонта тележек или штабелеров части, то при отсутствии необходимой технической базы знаний и программного обеспечения для некоторых видов техники работа неавторизованного специалиста будет в большинстве случаев иметь кустарный характер. Операции с тяжелыми грузами являются деятельностью, сопряженной с риском для здоровья и жизни людей, поэтому техническое обслуживание грузоподъемных машин «на коленке» несовместимо с понятием безопасной работы.

Birinci səhv (mənim dostum - Samodelkin)

Müştərilərin müəyyən bir kateqoriyası tez-tez səlahiyyətli servis mərkəzlərində texnikaya xidmət göstərilməsindən imtina edir və bunu daha ucuz xidmət göstərən və əlindən hər iş gələn tanış ustasının olması ilə əsaslandırır. Ancaq məlum olduğu kimi, ucuz - yaxşı demək deyildir. Bu cür usta, bir qayda olaraq, əsl (original) ehtiyat hissələri və ləvazimatları əldə etmək imkanına malik olmur. Hətta arabalara və ya düzücülərə (ştabeler)TX göstərilməsi və ya onların təmiri üçün lazım olan zəruri hissələrin təqdim edildiyi təqdirdə belə, texnikanın bəzi növləri üçün zəruri texniki biliklər bazasının və proqram təminatının olmamağı bunun üçün səlahiyyəti olmayan mütəxəssisin işi əksər hallarda müvəqqəti xarakter daşıyacaqdır. Ağır yüklərlə əməliyyatlar insan həyatı və sağlamlığı üçün risklə bağlı fəaliyyətdir, ona görə də yükqaldıran maşınlara “dizin üzərində” xidmət göstərilməsi təhlükəsiz iş anlayışı ilə ziddiyyət təşkil edir.

Я Починил!

Вторая ошибка (необходимость проведения ТО заканчивается вместе с гарантийным сроком)

Пока техника стоит на гарантийном обслуживании, случаи пренебрежения услугами сервисной службы продавца крайне редки, ибо мало кто рискует лишиться гарантии на оборудование в соответствии с политикой производителя. Но как только гарантийные обязательства продавца близятся к завершению, собственник, например, самоходной гидравлической тележки, видя, что она исправно работает, перестает тратиться на плановое ТО. Однако именно вовремя проводимые регламентные работы прямо влияют на срок службы ПТО и в итоге снижают общую стоимость владения техникой.

İkinci səhv (TX göstərilməsi zərurəti zəmanət müddəti ilə birlikdə başa çatır)

Texnikanın zəmanət altında olduğu zaman satıcının servis xidmətlərinə etinasız yanaşması halları olduqca nadir hallarda baş verir, çünki əksər insanlar istehsalçının siyasətinə müvafiq olaraq avadanlığa verilən zəmanət müddətindən məhrum olmaq istəməzlər. Ancaq satıcının zəmanət öhdəlikləri başa çatmaq üzrə olarkən, məsələn, özüyeriyən hidravlik arabanın sahibi, onun saz şəkildə işlədiyini görərək, planlaşdırılmış SX göstərilməsinə əlavə xərc çəkmək istəmir. Ancaq məhz vaxtında aparılan təmir işləri QNA-nın xidmət müddətinə birbaşa təsir göstərir və nəticədə texnikaya sahib olmağın ümumi dəyərini aşağını salır.

Третья ошибка (простая техника не ломается)

Действительно, ручной штабелер или гидравлическая тележка конструктивно проще, чем электрическая техника. Но эта простота не исключает потребности регулярного осмотра на предмет износа опорных колес, роликов и осей. Ручной технике требуется смазка трущихся элементов и своевременная замена расходных материалов. Масло в гидроцилиндре, которое вовремя не заменили, или опорный подшипник, который вовремя не был обслужен, могут повлечь за собой поломку других частей техники и падение груза, что недопустимо.

Üçüncü səhv (sadə texnika sınmır)

Həqiqətən də, mexaniki ştabeler və ya hidravlik araba elektrikli texnikaya nisbətən quruluşca daha sadədir. Ancaq bu sadəlik dayaq təkərlərinin, diyircəklərin və oxların aşınmasının yoxlanması ilə bağlı müntəzəm olaraq baxışların keçirilməsini istisna etmir. Mexaniki texnikanın sürtünən elementlərinin yağlanması və işlədilən materialların vaxtında dəyişdirilməsi tələb olunur. Hidrosilindrdə vaxtında dəyişilməyən yağ və ya vaxtında xidmət göstərilməyən podşipnik texnikanın digər hissələrinin sınmasına və yükün dağılmasına səbəb ola bilər ki, bu da yolverilməzdir.

Один потерял, второй сломал

Компания «Lema Engineering» настоятельно просит всех своих клиентов не забывать о важности технического обслуживания подъемно-транспортного оборудования. Наш прямой интерес состоит в том, чтобы и простые ручные гидравлические тележки, и сложные самоходные штабелеры LEMA работали долго и бесперебойно, ведь именно для этого они созданы. По всем техническим вопросам вы всегда можете обратиться за консультацией, пользуясь формой обратной связи или по телефону. Наши специалисты обязательно помогут вам.

«Lema Engineering» şirkəti özünün bütün müştərindən qaldırıcı- nəqliyyat avadanlığına texniki xidmət göstərilməsinin vacibliyini unutmamağı israrla xahiş edir. Bizim birbaşa məqsədimiz LEMA –nın həm sadə əllə idarə olunan hidravlik arabalarının, həm də mürəkkəb özüyeriyən ştabelerlərinin uzunmüddət və fasiləsiz işləməsidir, axı onlar məhz bunun üçün yaradılmışlar. Bütün texniki məsələlərlə bağlı siz əks əlaqə formasından istifadə etməklə və telefonla hər zaman məsləhət almaq üçün müraciət edə bilərsiniz. Bizim mütəxəssislər sizə mütləq kömək edəcəklər.

 
LEMA Engineering оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид продукции.
Использование материалов сайта возможно только со ссылкой на сайт www.lema.az © LEMA Engineering, 2018.